จัดอบรมโครงการความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผลและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา อ.ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมโครงการ O&M:ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผล และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มูลนิธิธรรมมิกชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มรม. 

Comments

comments

Share.

About Author

Leave A Reply