การจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้พิการ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการนำของท่าน อ.ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดโครงการ:การจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้นำและจิตอาสาเครือข่ายชุมชนช่วยเหลือผุ้พิการ ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงน้อย ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.หมาสารคาม

Comments

comments

Share.

About Author

Leave A Reply